cena węgla

Od czego zależy cena węgla?

Węgiel to w dalszym ciągu jedno z najczęściej wykorzystywanych paliw grzewczych. Cena tego opału uzależniona jest od wielu różnych czynników. Jakich dokładnie? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części naszego artykułu.

Rodzaj węgla a jego koszt

Bez wątpienia jeden z najważniejszych czynników, od którego zależy cena węgla, to jego rodzaj. Poszczególne typy surowca różnią się pod względem takich parametrów, jak wartość energetyczna, kaloryczność czy czas spalania, co ma bezpośrednie przełożenie na ich koszt. Najtańszym rozwiązaniem jest miał węglowy, który jednak uznaje się za mało wydajne paliwo o wysokiej emisyjności.

Z nieco większym wydatkiem trzeba liczyć się przy zakupie węgla groszek oraz orzecha. Najwyższy jest natomiast koszt najgrubszego węgla, czyli kostki. Ponadto duże znaczenie ma to, czy nabywa się węgiel luzem czy workowany. W naszym obsługującym klientów z Katowic składzie węgla świadczymy usługi workowania, które wiążą się dla kupującego z dodatkową opłatą. Jednocześnie jednak węgiel w workach łatwiej transportować i przechowywać.

Czy w każdym składzie węgla są takie same ceny?

Oferty i cenniki składów węgla mogą bardzo się od siebie różnić. Niektóre przedsiębiorstwa dostarczają surowiec znacznie lepszej jakości, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w wyższej cenie. Oprócz tego mają na nią duży wpływ koszty poniesione przez dostawcę (opłaty związane z wydobyciem, zakupem, transportem i przechowywaniem surowca, a także podatkiem akcyzowym).

Co więcej, wysokość ceny węgla może być zupełnie inna w zależności od regionu Polski. Ma to związek zarówno ze wspomnianymi kosztami, które ponosi sprzedawca, jak i lokalnym zapotrzebowaniem na ten rodzaj paliwa grzewczego. Nie w każdym miejscu popyt i podaż na węgiel utrzymuje się na identycznym poziomie.

Shopping Cart